System Powiadamiania i Alarmowania VOIP

System Powiadamiania i Alarmowania VOIP

Iptelekom zaprojektował, stworzył, wdrożył i utrzymuje publiczny system Powiadamiania i Alarmowania w oparciu o technologię VoIP. Główne założenia systemu to powiadamianie głosowe oraz powiadamianie SMS użytkowników. Proces powiadamiania polega na automatycznym nawiązywaniu połączeń do określonych użytkowników, grup i odtworzenie określonej wiadomości głosowej jak również potwierdzenie stanu odsłuchania takiej wiadomości. Drugim istotnym elementem systemu jest proces powiadamiania SMS, który polega na automatycznej wysyłce wiadomości tekstowych do określonych użytkowników lub grup. System rejestruje fakt dostarczenia wiadomości SMS.

System został zbudowany w oparciu :

 • Dwa serwery uruchomione w klastrze wysokiej dostępności HA,
 • Gateway SMS, który obsługuje 32 porty SIM,
 • SIP-Trunk od operatora, który pozwala na realizację 60 jednoczesnych połączeń VoIP,

Istotnym elementem systemu jest zapewniona redundancja dla serwerów sterujących całym procesem alarmowania i powiadamiania. Oczywiście oprócz hardware’u głównym elementem dla użytkowników systemu jest stworzony interfejs graficzny, który za pośrednictwem przeglądarki WWW pozwala na realizację wszystkich funkcjonalności jak i system raportowy.

Funkcjonalność systemu :

 • Liczba powiadamianych osób w ciągu godziny zależy od liczby wykorzystywanych kanałów. System może obsługiwać jednocześnie nawet do 120 jednoczesnych połączeń głosowych.
 • Alarm może utworzyć od jednej do kilkunastu różnych grup do powiadamiania.
 • Istnieje możliwość nagrywania rozmów.
 • Wszystkie odpowiedzi od użytkowników zostają zarejestrowane i przypisane do odpowiedniego połączenia.
 • Użytkownik na bieżąco widzi status procesu dostarczania i powiadamiania.
 • System posiada rozbudowany panel raportów wszystkich zdarzeń.

Dla kogo jest ten system ?

 • Jednostki publiczne policja, straż, wojsko,
 • Gminy,
 • Urzędy Miast,
 • Sektor prywatny – przedsiębiorstwa handlowe,
 • Szkoły,
 • Szpitale.

W sytuacjach nagłych – zagrożeń, awarii, katastrof kiedy w krótkim czasie trzeba zawiadomić dziesiątki lub setki firm, instytucji i osób, system alarmowania i powiadamiania pozwala na pełną automatyzację procesów.